RTM Bidayuh Section Survey Form

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSffh3E1nuEmdm4FaJ…/viewform

BORANG SOAL SELIDIK ini dikemukakan untuk mendapatkan maklum balas masyarakat Bidayuh di Sarawak terhadap penjenamaan stesen radio RTM bidayuh sebagai BIDAYUHfm.

The SURVEY FORM is conducted to obtain feedback from the Bidayuh community in Sarawak regarding the branding of the RTM Bidayuh radio station as BIDAYUHfm.